Què li passa al Maykel? L’acollida de tots per aprendre junts – Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

1 comentari

 • Foto del perfil de Maria Balsach
  Maria Balsach

  COMENTARI REALITZAT PER

  JOAN MANUEL DEL POZO


  Joan Manuel del Pozo és actualment síndic i professor de Filosofia de la UdG.
  És membre i ha estat director de l’ “Observatori d’Ètica Aplicada a l’acció
  social, psicoeducativa i sociosanitària”. Com a polític, ha estat diputat,
  regidor i conseller d’Educació i Universitats.

  L’interès del vídeo: la identificació d’un límit important en l’acció
  educativa, en l’aprenentatge, com és ara algun grau de sordesa en força
  infants. Aquesta és menys visible que altres limitacions i per això té més risc
  de no ser identificada. Alhora, la psicologia de l’infant sord el sol portar a
  la inhibició, la passivitat, la desconfiança. En aquest sentit, és encertat el
  títol del vídeo -la pregunta “Què li passa…”- perquè expressa aquesta
  estranyesa per una actitud que resulta inexplicable a primer cop d’ull.

  Valors educatius: el discurs de l’obertura escolar i la diversitat com a
  marc pedagògic; la voluntat de comprendre i d’aprendre junts, per a la qual cosa la comunicació de tots i en totes
  direccions és indispensable; la cerca d’ajuda en altres infants més grans, que
  té el doble valor del reconeixement de l’experiència, d’una banda, però de
  l’altra de mantenir-se en el propi món infantil; el reconeixement de la
  ‘tristesa’ de no poder sentir prou bé la música; la mostra de regles bàsiques
  en la comunicació amb sords, com ara parlar-los de cara.

  Millores possibles: si fos possible, caldria corregir algun dèficit de
  gravació que impedeix, justament, sentir bé les primeres veus -especialment la
  del nen quan contesta la mestra- i un combinat de limitacions de guió-muntatge
  que no facilita una entrada ràpida i clara en la qüestió plantejada. Són, però,
  dèficits més tècnics que educatius, que fan perdre eficàcia comunicativa al
  vídeo.