La personalització de l’aprenentatge (xarxa d’itineraris cognitius personals) – Escola Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes)

1 comentari

 • Foto del perfil de Maria Balsach
  Maria Balsach

  COMENTARI REALITZAT PER MÀRIUS MARTÍNEZ

  La personalització de l’aprenentatge (Esc. Riera de Ribes de Sant Pere de Ribes)

  Màrius Martínez, és Doctor en Ciències de l’educació, professor
  titular d’Orientació professional, professor a les titulacions de
  Pedagogia i Educació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i al
  Màster interuniversitari de Formació de Persones Adultes. Actualment és
  vicerector de Relacions Internacionals de la UAB.

  És difícil fer-se a la idea a partir d’un únic document audiovisual
  de la riquesa, complexitat i qualitat dels plantejaments pedagògics de
  l’escola Riera de Ribes. La seva proposta parteix, molt encertadament de
  situar l’interès de l’alumne al centre del procés d’ensenyament i
  aprenentatge. La idea de donar veu i més protagonisme a l’aprenent –
  l’alumne – permet copsar la diversitat en els estils d’aprenentatge i
  també donar respostes igualment diversificades.

  Els grups heterogenis són per definició diversos en moltes de les
  variables que podem considerar en el context d’una escola del segle XXI.
  Per això és oportú i alhora constitueix un desafiament plantejar-se com
  donar una resposta pedagògicament coherent, estructurada i contrastada a
  aquesta situació.

  El vídeo permet copsar moments d’aprenentatge diversos en els que es
  poden veure grups d’alumnes en contextos molt diversos. L’observació,
  l’expressió, el diàleg, la participació, en suma, el protagonisme de
  l’alumne es fa palès en una part de les imatges, com també la
  utilització de recursos diversos i la participació de diversos agents.

  L’edició del vídeo potser dóna massa protagonisme a la música i a
  situacions de gran grup o imatges, que si no s’han viscut costen
  d’interpretar i no permeten acabar de copsar i ni fer justícia a la
  riquesa dels plantejaments esmentats. És, però, un punt de partida per a
  explicar petits i grans innovacions que formen part de la vida
  quotidiana del centre. Són  fruit del treball continuat i entusiasta de
  mestres, alumnat i altres actors que també configuren oportunitats per a
  que cadascú aprengui més i millor, d’acord amb les seves
  característiques.