Espais d’investigació – Escola Els Aigüerols (Sta. Perpètua de la Mogoda)

1 comentari

 • Foto del perfil de Maria Balsach
  Maria Balsach

  COMENTARI REALITZAT PER NEUS SANMARTÍ

  Espais d’investigació de l’Escola
  Els Aigüerols (Sta. Perpètua de la Mogoda)
  Neus
  Sanmartí

  Quins
  són els punts forts de l’experiència que es poden constatar a partir del que
  surt al vídeo?

  ·        
  Es parteix d’una pregunta
  “investigable”,
  és a dir, que es pot respondre a partir dissenyar un procés
  experimental que comporta trobar proves. Els nens juguen fent canviar una
  variable: més o menys pes.

  ·        
  Es posa l’accent en comprovar si la
  predicció feta es compleix, si canviant una variable (el pes de l’alumne) passa
  el mateix o no…

  ·        
  La mestra interacciona amb els nens
  “protagonistes”
  , procurant que la pregunta quedi ben formulada i la
  predicció que es fa.  I també promovent que explicitin oralment què han
  fet, què ha passat i què han pogut comprovar.

  Què es
  pot millorar?

  ·        
  En primer lloc, que potser l’experiment plantejat no és el millor per respondre
  a la pregunta sobre qui pesa més. No es pot veure com han arribat al
  procediment, però es podria començar per pensar en com podem comparar “pesos”.
  És possible que haguessin pensat en una balança de plats o en un balancí com
  els dels parcs infantils (de fet una palanca de braços iguals). El disseny fet
  no permet comprovar qui pesa més, ja que hi ha molts “pesos” o objectes que
  intervenen (els de les fustes, els nens, la taula i la cadira, la mestra, la
  corda…). Molt complicat! 

  ·        
  En segon lloc, promoure que en algun moment els nens explicitin perquè pensen
  que el procediment que fan servir és adequat i perquè mesura (o no) el que
  volen comprovar. De fet, un experiment no posa tant a prova la nostra idea
  sobre què passarà sinó la que ha condicionat que féssim l’experiment d’aquella
  manera (és a dir, el model o idea que té el nen al cap).

  ·        
  I finalment, un repte molt difícil, buscar maneres per aconseguir que els nens
  i nenes que estan presents a la conversa, realment hi participin, encara que
  sigui només pensant-hi. Al vídeo s’observa que els que no han estat
  protagonistes de l’experiència no estan “connectats” amb el que diuen els
  companys i, per tant, aquesta “conversa” no els és útil per aprendre. Suposo
  que caldria fer-los participar plantejant les demandes de manera que tots
  pensessin el que explicarà el company abans que aquest ho faci. Per exemple,
  una interacció del tipus: “En xx ens explica què volia comprovar i abans que
  ens expliqui com ho va fer, pensem tots com ho haguéssim fet nosaltres. Després
  d’explicar com ho va fer, preguntar de nou: ho haguéssiu fet igual?… I
  després continuar preguntant: què creieu que va passar?  i després que ho
  hagués explicat el “protagonista”, tornar a preguntar si el que va passar és el
  que havien pensat, per què creuen que va passar, etc. etc.”. No cal que
  responguin a les preguntes, però si que cal que hi pensin.