1 comentari

 • Foto del perfil de Maria Balsach
  Maria Balsach

  COMENTARI REALITZAT PER MONTSERRAT ANTON

  Montserrat
  Anton.
  És llicenciada i doctora en pedagogia, també ha
  estat mestre durant molts anys. Ha estat professora del Departament d’expressió
  musical, plàstica i corporal de la Facultat de Ciències de l’Educació de la
  UAB. És una referència en el món de l’educació infantil i en el món de
  l’educació de la Psicomotricitat, lluitadora pel reconeixement de la
  importància educativa del 0-3. Col·labora en l’equip ICE de la UAB, Educació
  Infantil 0-6, i en el grup de recerca el desenvolupament Psicomotor. Va ser
  directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UAB.

  El visionat de les imatges que ens aporten aquests
  infants d’entre 2 i 3 anys, emana sobretot confiança;

  ·        
  Confiança
  dels adults en els infants i les seves possibilitats d’autonomia i regulació en
  els diferents contextos que es recullen en el vídeo, caminant per la llera del
  riu; anant ”sols” pel mercat;  o manipulant
  càmeres de fotografiar.

  ·        
  Confiança
  dels infants cap els adults que malgrat “deixar-los fer” hi son i quan cal es
  fan presents sense imposar-se.

  Un altre aspecte que voldria ressaltar és la importància
  del petit
  grup
  :

  ·        
  No tot
  el grup surt a l’hora sinó que el grup és abastable per uns i altres. Permet
  l’autonomia a l’hora d’establir noves relacions de qualitat, amb els venedors
  del mercat per exemple.

  D’aquest se’n deriva l’aprofitament de les possibilitats
  que l’entorn
   siguin aquestes geogràfiques – ambientals;
  siguin socials – habituals;

  ·        
  L’aprenentatge
  és significatiu quan pren significat en la vida quotidiana.

  …en l’àmbit estrictament curricular, observant les
  imatges, es detecta com els infants s’inicien en la utilització dels diferents
  llenguatges
    de manera efectiva,
  manifestant les pròpies possibilitats evolutives respecte a aquests.

  Per acabar i sense veure’s s’intueix un treball
  en equip
  del professorat que facilita un tipus d’organització d’escola,
  dels cicle que facilita que l’activitat pugui ser presentada i viscuda de
  manera molt particularitzada per cada infant.