Alumnat de grau de primària en anglès: llengües diverses en el dia a dia a l’aula – Escola Bellaterra

1 comentari

 • Foto del perfil de Maria Balsach
  Maria Balsach

  COMENTARI REALITZAT PER XAVIER FONTICH

  Alumnat de grau de Primària en
  anglès: llengües diverses en el dia a dia a l’aula (Esc. Bellaterra)

  Em dic Xavier Fontich i després
  d’uns anys com a professor de llengua a secundària sóc professor lector del
  Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències
  Socials de la UAB.  

  Com
  a docent de secundària i com a formador del professorat, he tingut
  l’oportunitat d’experimentar el potencial immens que té el vídeo com a eina
  educativa. Es tracta d’un aspecte llargament explorat ja per molts treballs: el
  vídeo per il·lustrar als alumnes aspectes que els ensenyem; el vídeo per
  plantejar dilemes o controvèrsies (a partir de pel·lícules o reportatges); el
  vídeo com a instrument que reclama uns coneixements tècnics (de gravació,
  muntatge, edició, etc.) per tal d’incorporar-lo a les nostres pràctiques
  comunicatives; etc. Però hi ha un aspecte del vídeo que sovint passa una mica
  desapercebut i que integrant punts com els citats anteriorment va més enllà: el
  vídeo com a testimoni directe del procés d’aprenentatge, no només d’infants sinó
  també de futurs mestres en formació.

   Per
  a mi, el valor del vídeo “Alumnat de grau de primària en anglès: llengües
  diverses en el dia a dia a l’aula” consisteix precisament a mostrar un bocí
  d’aquest procés d’aprenentatge. Les imatges ens mostren uns infants implicats
  en tasques diverses per aprendre anglès, tasques que no només passen a l’aula
  de llengua sinó que impliquen també mesurar distàncies diverses, explorar
  l’anatomia humana o estudiar els vegetals. I tot animat per la mestra en
  formació, una alumna del Grau de Primària, a qui veiem integrant-se en l’equip
  de mestres del centre escolar.

   Un
  aspecte clau és, en aquest sentit, el fet que el propi discurs d’aquesta futura
  mestra constitueix una eina metacognitiva poderosa que tots els que volen ser
  mestres haurien de poder incorporar progressivament al seu repertori de
  destreses: la capacitat d’explicar què han fet els infants, quines eren les
  nostres intencions com a educadors, quins ajuts han necessitat, etc. El vídeo
  permet convertir aquests aspectes en evidències observables. En el cas del
  vídeo que ens ocupa l’únic que jo hi afegiria serien alguns plans en què fossin
  els propis alumnes qui, adreçant-se a l’espectador o a un entrevistador darrera
  la càmera, aportessin les seves reflexions i aprenentatges.

   En
  definitiva, aquest vídeo és un poderós testimoni, per tant, de la necessitat de
  no deslligar mai la tasca educativa del procés reflexiu sobre aquesta pràctica.
  Des del meu punt de vista, la dialèctica entre acció i reflexió és ineludible per
  poder anar construint els fonaments d’una educació de qualitat. En aquesta
  dialèctica el vídeo hi juga un paper facilitador de primer ordre.